arama
tw
Aysuda Ceylan
Aysuda Ceylan
Yazar hakkında: Dijital Medya Girişimcisi & Tek Yol Bilim Platformunun Kurucu Editörü | Hacettepe Üniversitesi - Radyoloji bölümünden mezun olmasının ardından, eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi'nde dijital medya yönetimi alanında devam etmektedir. Tıbbi görüntüleme ve yapay zekâ/derin öğrenme alanlarında ise kendisini geliştirmeyi halen sürdürüyor.
tw
Dücane Cündioğlu
Dücane Cündioğlu
Yazar hakkında: Yazar ve düşünür. 1980’leɾden itibaɾen yayımlamaya başladığı ilk yazılaɾı; mantık, dilbilim, yoɾumbilim, felsefe, teoloji, ρsikoloji, tasavvuf, tarih, edebiyat, çeviri, sanat, mimarlık, sinema gibi farklı alanlarda olduğu gibi, uzun yıllar içerisinde kaleme aldığı felsefî denemelerini de kitaρlaştırarak neşretmiştir. 13 yıl boyunca sürdürdüğü köşe yazarlığını 2011 tarihinde sonlandırdıktan bu yana; tıp, matematik ve hukuk üzerine ςalışmaktadır.
tw
Prof. Dr. Derya Unutmaz
Prof. Dr. Derya Unutmaz
Yazar hakkında: Tıp doktorluğu unvanını İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında aldı. Novartis'in immünoloji bölümünde, Chiron Corporation'ın İmmünobiyoloji Araştırma Enstitüsü ve New York Üniversitesi Skirball Enstitüsü'nde doktora ve doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1999 yılında Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne mikrobiyoloji ve immünoloji doçentliğine yükseldi. 2006'da New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne mikrobiyoloji doçenti olarak atandı. Araştırmaları şimdiye kadar 21 binden fazla atıf alan Unutmaz, 2014 yılından itibaren Jackson Laboratuvarı Genomik Tıp bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
tw
Prof. Dr. Melih Bulut
Prof. Dr. Melih Bulut
Yazar hakkında: Çeşitli hastane ve sağlık kurumlarında yöneticilik yapmış olan çocuk cerrahı Prof. Dr. Melih Bulut, Türkiye'deki sağlık sisteminin geliştirilmesi adına faaliyet ve toplulukları ile birlikte hızla devam ediyor.
tw
Dr. Oktay I. Kaplan
Dr. Oktay I. Kaplan
Yazar hakkında: 2005 yılında Haliç Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldu. 2011 yılında doktora eğitimini University College Dublin (UCD)'de tamamladı. 2012 yılından bu yana doktora sonrası araştırmalarını (Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar) Max Delbrück Center (MDC)'da sürdürürken, Abdullah Gül Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.
tw
Dr. Cihan Taştan
Dr. Cihan Taştan
Yazar hakkında: 2011’de ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden ‘Yüksek Şeref’ öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı yıl, New York Medical School’da Mikrobiyoloji-İmmunobiyoloji alanlarında Doktora çalışması yapmak üzere tam burslu olarak hak kazandı. Özellikle insan bağışıklık sistemi hücreleri ve vücudumuzda bulunan bakteri türleri arasındaki ilişkiler üzerinde Doktora tez çalışmasını Eylül 2017’de tamamlayarak Ph.D. ünvanını aldı. Gen terapileri geliştirmek üzere Acıbadem LabCell’de AR-GE Sorumlusu olarak çalışmalarına devam ediyor.
tw
Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi
Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi
Yazar hakkında: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 2005 yılında döneminin en başarılı üçüncü öğrencisi olarak tamamlamıştır. 2015 yılında Hollanda Nijmegen Radboud UMC kliniğinde özel ilgi alanı olan glokom (göz tansiyonu) hastalığı üzerine çalışmalarda bulunmuş, 2016 yılında Harvard Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Glokom üzerine üst ihtisas eğitimini tamamlamıştır. Acıbadem Atakent Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tam zamanlı hekim olarak çalışmaktadır.
tw
Doç. Dr. Veysi Çeri
Doç. Dr. Veysi Çeri
Yazar hakkında: 2008'de İstanbul Üniversitesi - Çapa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi asistanlık eğitimine başlamış, ardından "Göçün Çocuk Ruh Sağlığı ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisi" isimli tez çalışması ile 2014 yılında uzman doktor olmuştur. 2016 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaktadır.Ulusal ve uluslararası birçok sempozyum ve kongrede sunumları olan Çeri'nin ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 30'u aşkın araştırma makalesi bulunmaktadır.
tw
Dr. Onur Sevli
Dr. Onur Sevli
Yazar hakkında: 2009 yılında lisans, 2011 yılında yüksek lisans ve 2016 yılında doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanında almıştır. Farklı alan ve yetkinliklerde Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified Professional Developer sertifika ve ünvanlarına sahiptir. 2011 yılından bu yana Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi konularda akademik çalışmalar yürütmektedir. Python 3 hakkında bir kitabı bulunmaktadır.
tw
Arş. Gör. Burak Berber
Arş. Gör. Burak Berber
Yazar hakkında: Eskişehir Teknik Üniversitesinde moleküler biyoloji alanında araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Burak Berber, obezite-kanser-bağışıklık sistemi arasındaki ilişki üzerine doktora çalışmasına devam etmektedir. Geçmiş dönemlerde UNAM-Biotechnology Enstitüsünde alzheimer çalışmalarına katıldı. Computational Biology, Gene therapy gibi alanlarda da çalışmalarına devam etmektedir.
tw
Av. Sabire Sanem Yılmaz
Av. Sabire Sanem Yılmaz
Yazar hakkında: Marmara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi & Bahçeşehir Üniversitesi - Kamu Hukuku Yüksek Lisans mezunu. Veri Koruma ve Anayasa Avukatı. "Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu" adlı kitabın yazarı.
tw
Gökçen Karadem
Gökçen Karadem
Yazar hakkında: Süleyman Demirel Üniversitesi - Matematik Bölümü Doktora Öğrencisi ve Erasmus+ Koordinatörü, Matematik Öğretmeni
tw
Osman Eren
Osman Eren
Yazar hakkında: Çukurova Üniversitesi - Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ağrı'da bir kamu kurumuna memur olarak atandı ve halen görevine devam etmektedir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Biyokimya Bilim Dalında Yüksek Lisansını bitiren yazar, aynı kurum ve Bilim Dalında Doktorasını yapmaktadır. Beslenme ve Metabolizma ilişkisi konularında ağırlıklı olarak yazan yazar, Gıda enzimleri-Gıda Biyokimyası, Gıda Moleküler Biyolojisi konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Bilimsel çalışmalar haricinde, popüler bilim ve edebiyat gibi farklı alanlarda da okumalar yapmaktadır.
tw
Meltem Nur Erdöl
Meltem Nur Erdöl
Yazar hakkında: Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde tamamlamış olan yazar; ağırlıklı olarak sistem biyolojisi, biyoenformatik ve biyoistatistik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.
tw
Av. Onur Acar
Av. Onur Acar
Yazar hakkında: Avukat - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu
tw
Ali Yiğit
Ali Yiğit
Yazar hakkında: Bahçeşehir Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu
tw
Stj. Av. Zeynep Şakar
Stj. Av. Zeynep Şakar
Yazar hakkında: Stajyer Avukat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu
tw
Mualla Ünsal
Mualla Ünsal
Yazar hakkında: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu
tw
Nedim Kurt
Nedim Kurt
Yazar hakkında: Eskişehir Teknik Üniversitesi - Biyoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi. İlk araştırma deneyimini SEN's Lab.'da "Yeşil Kimya" üzerine gerçekleştirdi. Şimdiki araştırma alanı ise pankreas kanseri hücrelerinde artmış olan yağ asidi sentaz enzimi aktivitesinin kemoterapi direncine olan etkileridir. 2016 yılından bu yana Biyologlar Dayanışma Derneği - Eskişehir Teknik Üniversitesi Temsilcisi olarak görevine devam ediyor.
tw
Mustafa Güven
Mustafa Güven
Yazar hakkında: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Tıp Fakültesi Öğrencisi
tw
Müşerref Kocabay
Müşerref Kocabay
Yazar hakkında: İstanbul Teknik Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 2. Sınıf Öğrencisi
tw
Furkan Gök
Furkan Gök
Yazar hakkında: İstanbul Medipol Üniversitesi - İngilizce Psikoloji 4. Sınıf Öğrencisi
tw
Elif Zerey
Elif Zerey
Yazar hakkında: Eskişehir Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
tw
Enver Faruk Özcan
Enver Faruk Özcan
Yazar hakkında: İstanbul Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi
tw
A. Erdinç Dal
Yazar hakkında: Selçuk Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi
tw
Burak Talha Akın
Burak Talha Akın
Yazar hakkında: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf Öğrencisi. Bilim ve felsefe okuru. Bazen de yazarı.
tw
Mustafa Mert Tunalı
Mustafa Mert Tunalı
Yazar hakkında: MEF Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi, otonom araçlar, yapay zeka ve sinir bilimi ile yakından ilgileniyor.
tw
Kübra Şentürk
Kübra Şentürk
Yazar hakkında: İstanbul Kültür Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik 2018 Mezunu
tw
Belemir Uzun
Belemir Uzun
Yazar hakkında: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi
tw
Zeynep Nur Öztürk
Yazar hakkında: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi
tw
Betül Eda Korhan
Betül Eda Korhan
Yazar hakkında: Maltepe Üniversitesi - Tıp Fakültesi 2.Sınıf Öğrencisi
tw
Erkam Karaca
Yazar hakkında: Marmara Üniversitesi Bilgisayar Müh. 1.Sınıf / MUFE ROBOTICS Team Member Matematik-Fizik-Istanbul Tarihi konularına ilgisi var.
tw
Dr. Gülşah Nomak
Dr. Gülşah Nomak
Yazar hakkında: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004 mezunu ve misPHARMA kurucusu.
tw
Bengü Çetinkaya
Bengü Çetinkaya
Yazar hakkında: Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2017 mezunu ve Marmara Üniversitesi'nde Tıbbi Biyokimya yüksek lisansı yapmaktadır. Metabolik hastalıklar ve mekanizmaları ile ilgili çalışmaları sürüyor.
tw
İzzet İpek
İzzet İpek
Yazar hakkında: Boğaziçi Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencisi & Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi Tıbbi Laborant
tw
Gülsüm Ayten
Gülsüm Ayten
Yazar hakkında: Kırıkkale Ünivesitesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu
tw
Mehmet Poyrazoğlu
Yazar hakkında: Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4. sınıf/ Klinik psikoloji yüksek lisansına hazırlanmakta/ Film, dizi ve kitap bağımlısı